• stichtingmubo@gmail.com
  • +31648267998

Stichting MuBo. Gevestigd aan de Hyacinthenstraat 50, 2161 XP Lisse.

Deelnemers aan producties wordt om gegevens gevraagd die we gebruiken voor het versturen van informatie, middels telefoon en email, die betrekking heeft op de betreffende productie.
Bezoekers van een MuBo voorstelling wordt om gegevens gevraagd welke gebruikt worden voor/ten behoeve van het versturen van gekochte kaarten alsmede voor informatievoorziening over de betreffende voorstellingen en andere MuBo voorstellingen. 

Persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard waarna we opnieuw kunnen vragen of ze voor nog een extra periode bewaard mogen blijven.
Het is altijd mogelijk om de opgeslagen gegevens op te vragen, te rectificeren of te laten verwijderen. Dit kan eenvoudig door het sturen van een email naar info@stichtingmubo.nl
Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer wij uw inziens niet aan de beschreven voorwaarden voldoen.

Voor het verzamelen van gegevens bij inschrijving als deelnemer en nieuwsbrieven naar bezoekers maakt MuBo gebruik van de diensten van MailChimp. 
Informatie over de daar opgeslagen informatie kunt u vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
Betaalgegevens ingevoerd bij het kopen van tickets worden alleen opgeslagen door onze payment provider. Meer informatie over de daar opgeslagen gegevens kunt u vinden op de betreffende website: https://www.mollie.com/nl/privacy